İniş sırasına göre Sureler ve mealleri

LATİN HARFLİ ARAPÇA VE TÜRKÇE KURAN MEALİ OKUMAK İÇİN İLGİLİ SURENİN ÜZERİNİ TIKLAYINIZ

1 ALAK SURESİ
2 KALEM SURESİ
3 MÜZEMMİL SURESİ
4 MÜDESSİR SURESİ
5 FATİHA SURESİ
6 TEBBET SURESİ
7 TEKVİR SURESİ
8 ALA SURESİ
9 LEYL SURESİ
10 FECR SURESİ
11 DUHA SURESİ
12 İNŞİRAH SURESİ
13 ASR SURESİ
14 ADİYAT SURESİ
15 KEVSER SURESİ
16 TEKASÜR SURESİ
17 MAUN SURESİ
18 KAFİRUN SURESİ
19 FİL SURESİ
20 FELAK SURESİ
21 NAS SURESİ
22 İHLAS SURESİ
23 NECM SURESİ
24 ABESE SURESİ
25 KADİR SURESİ
26 ŞEMS SURESİ
27 BÜRUÇ SURESİ
28 TİN SURESİ
29 KUREYŞ SURESİ
30 KARİA SURESİ
31 KIYAMET SURESİ
32 HÜMEZE SURESİ
33 MÜRSELAT SURESİ
34 KAF SURESİ
35 BELED SURESİ
36 TARIK SURESİ
37 KAMER SURESİ
38 SAD SURESİ
39 ARAF SURESİ
40 CİN SURESİ
41 YASİN SURESİ
42 FURKAN SURESİ
43 FATIR SURESİ
44 MERYEM SURESİ
45 TAHA SURESİ
46 VAKIA SURESİ
47 ŞUARA SURESİ
48 NEML SURESİ
49 KASAS SURESİ
50 İSRA SURESİ
51 YUNUS SURESİ
52 HUD SURESİ
53 YUSUF SURESİ
54 HİCR SURESİ
55 ENAM SURESİ
56 SAFFAT SURESİ
57 LOKMAN SURESİ
58 SEBE SURESİ
59 ZÜMER SURESİ
60 MÜMİN SURESİ
61 FUSSİLET SURESİ
62 ŞURA SURESİ
63 ZÜHRUF SURESİ
64 DUHAN SURESİ
65 CASİYE SURESİ
66 AHKAF SURESİ
67 ZARİYAT SURESİ
68 GAŞİYE SURESİ
69 KEHF SURESİ
70 NAHL SURESİ
71 NUH SURESİ
72 İBRAHİM SURESİ
73 ENBİYA SURESİ
74 MÜMİNUN SURESİ
75 SECDE SURESİ
76 TUR SURESİ
77 MÜLK SURESİ
78 HAKKA SURESİ
79 MEARİC SURESİ
80 NEBE SURESİ
81 NAZİAT SURESİ
82 İNFİTAR SURESİ
83 İNŞİKAK SURESİ
84 RUM SURESİ
85 ANKEBUT SURESİ
86 MUTAFFİFİN SURESİ
87 RAD SURESİ
88 HAC SURESİ
89 RAHMAN SURESİ
90 İNSAN SURESİ
91 ZİLZAL SURESİ
92 BAKARA SURESİ
93 ENFAL SURESİ
94 ALİ İMRAN SURESİ
95 HAŞR SURESİ
96 CUMA SURESİ
97 AHZAB SURESİ
98 NİSA SURESİ
99 MUHAMMED SURESİ
100 TALAK SURESİ
101 BEYYİNE SURESİ
102 NUR SURESİ
103 MÜNAFIKUN SURESİ
104 MÜCADELE SURESİ
105 HUCURAT SURESİ
106 TAHRİM SURESİ
107 TEGABUN SURESİ
108 SAF SURESİ
109 FETİH SURESİ
110 MAİDE SURESİ
111 MÜMTEHİNE SURESİ
112 HADİD SURESİ
113 TEVBE SURESİ
114 NASR SURESİ