NÂS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

114/NÂS-1: Kul eûzu bi rabbin nâs(nâsi).
De ki: “Ben insanların Rabbine sığınırım.”

114/NÂS-2: Melikin nâs(nâsi).
İnsanların melikine (mâlikine).

114/NÂS-3: İlâhin nâs(nâsi).
İnsanların İlâhı’na (sığınırım).

114/NÂS-4: Min şerril vesvâsil hannâs(hannâsi).
*Hannasın vesveselerinin şerrinden.
(Hannâs= Allah’a verdiği akdi bozan,sinsice sinen, sözünden dönen demektir)

114/NÂS-5: Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs(nâsi).
Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.
(Allah ile kul arasında sinsilikle şüphe ve ikilik oluşturur.)

114/NÂS-6: Minel cinneti ven nâs(nâsi).
İnsanlardan ve cinlerden (insanların Rabbine, Meliki’ne ve İlâhı’na sığınırım)