Alfabetik sıralamaya göre sureler ve meâlleri

Alfabetik sıralamaya göre sureler ve meallerini okumak için ilgili surenin üzerini tıklayınız.

A

 ABESE SURESİ     ÂDİYÂT SURESİ        AHKÂF SURESİ         AHZÂB SURESİ      A’LÂ SURESİ

ALAK SURESİ      ÂLİ İMRÂN SURESİ     ANKEBÛT SURESİ     A’RÂF SURESİ     ASR SURESİ

B

BAKARA SURESİ     BELED SURESİ     BEYYİNE SURESİ       BURÛC SURESİ

C

CÂSİYE SURESİ      CİNN SURESİ      CUMA SURESİ

D

DUHÂ SURESİ      DUHÂN SURESİ

E

EN’ÂM SURESİ     ENBİYÂ SURESİ     ENFÂL SURESİ

F

FÂTİHA SURESİ      FÂTIR SURESİ      FECR SURESİ     FELAK SURESİ     FETİH SURESİ

FİL SURESİ     FURKÂN SURESİ      FUSSİLET SURESİ

G

GÂŞİYE SURESİ

H

HACC SURESİ      HADİD SURESİ      HÂKKA SURESİ     HAŞR SURESİ      HİCR SURESİ

HUCURÂT SURESİ      HÛD SURESİ      HUMEZE SURESİ

İ

İBRÂHİM SURESİ      İHLÂS SURESİ      İNFİTÂR SURESİ      İNSÂN SURESİ

İNŞİKÂK SURESİ      İNŞİRÂH SURESİ      İSRÂ SURESİ

K

KADR SURESİ     KAF SURESİ      KÂFİRÛN SURESİ      KALEM SURESİ      KAMER SURESİ

KÂRİA SURESİ   KASAS SURESİ     KEHF SURESİ      KEVSER SURESİ      KIYÂME SURESİ

KUREYŞ SURESİ

L

LEYL SURESİ       LOKMÂN SURESİ

M

MÂİDE SURESİ     MÂÛN SURESİ     MEÂRİC SURESİ      MERYEM SURESİ     MUHAMMED SURESİ

MUTAFFİFİN SURESİ     MÜCÂDELE SURESİ     MÜDESSİR SURESİ     MÜLK SURESİ      MÜ’MİN SURESİ

MU’MİNUN SURESİ      MÜMTEHİNE SURESİ      MÜNÂFIKÛN SURESİ    MURSELÂT SURESİ

MÜZEMMİL SURESİ

N

NÂHL SURESİ      NÂS SURESİ      NASR SURESİ      NÂZİÂT SURESİ      NEBE SURESİ      NECM SURESİ

NEML SURESİ      NİSÂ SURESİ      NÛH SURESİ       NÛR SURESİ

R

RA’D SURESİ      RAHMÂN SURESİ      RÛM SURESİ

S

SÂD SURESİ      SAFF SURESİ      SÂFFÂT SURESİ      SEBE SURESİ      SECDE SURESİ

Ş

ŞEMS SURESİ      ŞUARÂ SURESİ      ŞURÂ SURESİ

T

TAHA SURESİ    TÂHRÎM SURESİ      TALÂK SURESİ      TÂRIK SURESİ      TEBBET SURESİ

TEGÂBUN SURESİ     TEKÂSUR SURESİ      TEKVÎR SURESİ     TEVBE SURESİ     TÎN SURESİ

TÛR SURESİ

V

VÂKIA SURESİ

Y

YÂSİ̇N SURESİ    YÛNUS SURESİ      YÛSUF SURESİ

Z

ZÂRİYÂT SURESİ      ZİLZÂL SURESİ      ZUHRÛF SURESİ      ZUMER SURESİ