FELAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

113/FELAK-1: Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).
De ki: “Ben, *Felak’ın Rabbine sığınırım.”

Felak=iş ve oluşlar demektir/Felak’ın Rabbi =olmuş ve olacak tüm iş ve oluşları kendi izni hükmü ve tasarrufunda tutan Allah demektir. Allah’a aracısız iman ve teslim olup böylece kendisine sığınanları, yarattıklarının şerrinden koruyacağını müjdelemesi açısından Felak suresi önemlidir. Felak kelimesinden türetilmiş ve türkçemize girmiş felaket kavramı da aynı anlam bağlamında kullanılır.

113/FELAK-2: Min şerri mâ halak(halaka).
Yarattıklarının şerrinden.

113/FELAK-3: Ve min şerri gâsikın izâ vekab(vekabe).
Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.

113/FELAK-4: Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad(ukadi).
Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden.

113/FELAK-5: Ve min şerri hâsidin izâ hased(hasede).
Ve haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden