ZİLZÂL SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

99/ZİLZÂL-1: İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
(Kıyamet koptuğunda) Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman.

99/ZİLZÂL-2: Ve ahrecetil ardu eskâlehâ.
Ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı (zaman).

Arz yani; Dünyamız, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları itibarıyla,birbirinden farklı, iç içe geçmiş katmanlardan oluşur.  (1 çekirdek 2. Manto 3. Taşküre (litosfer)) Çekirdek; Dünyanın en iç bölümünü (katmanını) oluşturur ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin olduğu en yoğun bölümdür. Çekirdek tabakası da iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır  İç çekirdeği meydana getiren Demir-nikel karışımı aşırı yüksek basınç ve yüksek ısı nedeniyle kristal haldedir. Bu metaller dış çekirdekte basınç daha az olduğu için ergimiş haldedir. İç ve dış çekirdek tabakası toplam olarak dünyamızın %80 ağırlığını teşkil eder.

99/ZİLZÂL-3: Ve kâlel insânu mâ lehâ.
Ve insan: “Ona (dünyaya) böyle ne oluyor?” dediği,

99/ZİLZÂL-4: Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ.
O gün (ahirette/izin günü) (o inanmadıkları kıyamet) haberleri (Bkz:Meryem suresi 68~71 mecburi secdeye çökertilmiş halde cehennemde) onlara anlatacak.

99/ZİLZÂL-5: Bi enne rabbeke ehvâlehâ.
Rabbinin vahyetmesi ile.

99/ZİLZÂL-6: Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum.
İzin günü insanlara, amellerinin kendilerine gösterilmesi için dağınık olarak (gurup gurup sırasıyla) ortaya çıkarılacak.

99/ZİLZÂL-7: Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu).
Artık kim (yeryüzünde) zerre kadar hayır işlediyse orada onu görecek.

99/ZİLZÂL-8: Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).
Ve de kim zerre kadar şerr işlediyse..