ZİLZÂL SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

99/ZİLZÂL-1: İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
(Kıyamet koptuğunda) Arz, o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zaman.

99/ZİLZÂL-2: Ve ahrecetil ardu eskâlehâ.
Ve arz, ağırlıklarını dışarı çıkardığı (zaman).

Arz yani; Dünyamız, kalınlık, yoğunluk ve sıcaklıkları itibarıyla,birbirinden farklı, iç içe geçmiş katmanlardan oluşur.  (1 çekirdek 2. Manto 3. Taşküre (litosfer)) Çekirdek; Dünyanın en iç bölümünü (katmanını) oluşturur ve ağırlık bakımından en ağır elementlerin olduğu en yoğun bölümdür. Çekirdek tabakası da iç ve dış olmak üzere ikiye ayrılır  İç çekirdeği meydana getiren Demir-nikel karışımı aşırı yüksek basınç ve yüksek ısı nedeniyle kristal haldedir. Bu metaller dış çekirdekte basınç daha az olduğu için ergimiş haldedir. İç ve dış çekirdek tabakası toplam olarak dünyamızın %80 ağırlığını teşkil eder. Nebe suresi 18~21. Ve Vakıa suresi 1~7 ve Araf suresi 187. âyetleriyle açıklandığı gibi; Kıyamet dıştan gelen yüksek frekansta sahha zikredilen bir ses ile başlayacak ve Araf suresi 187. ayetiyle açıklandığı üzere ; dışarıdan gelen bu sesin yarattığı büyük bir basınçla birlikte dünya yoğunlaşıp daha da ağırlaşacak ve ardından Zilzal suresi 2. ayetinde vurgulandığı gibi; Yoğunlaşıp ağırlaşmış olan dünya, en iç katmandan ve en ağır noktadan başlayarak ağırlıklarını, aşırı hızda genleşerek veya infilak ederek veya püskürtmek suretiyle “dışa doğru savuracağı” açıklanmaktadır. Ve ayrıca Vakıa suresi ve Nebe suresinde de açıklandığı gibi bu ses/sahha frekansı aynı zamanda dünya ile birlikte madde alemi olarak anılan evreni de yok edip, sanki daha önce evrenin yerinde hiçbir şey var olmamış gibi, adeta bir serap misali varlık yerini hiçliğe bıraktıktan sonra ahiret hayatının başlayacağı vurgulanmaktadır. Kuran’da “Sayha” zikredilen ses dalgası ile belli bir kavmin yaşadığı bölgeler/ülkeler helak edilirken, “sahha” olarak zikredilen daha yüksek bir ses dalgasının hem dünyayı hem de evreni yok edeceği açıklanmaktadır.

99/ZİLZÂL-3: Ve kâlel insânu mâ lehâ.
Ve insan: “Ona (dünyaya) böyle ne oluyor?” dediği, ( o gün)

99/ZİLZÂL-4: Yevme izin tuhaddisu ahbârehâ.
O gün yeryüzünde işledikleri (hayır şer amellerini) Allah onlara (İzin gününde) hadis/haber edecek..

99/ZİLZÂL-5: Bi enne rabbeke ehvâlehâ.
Rabbinin vahyetmesi ile beraber., (o İzin günü)..

99/ZİLZÂL-6: Yevme izin yasdurun nâsu eştâten li yurev a’mâlehum.
İzin günü, amellerinin kendilerine gösterilmesi için İnsanlar dağınık olarak (gurup gurup yargılama sırasıyla) ortaya çıkarılacak.

99/ZİLZÂL-7: Fe men ya’mel miskâle zerretin hayren yereh(yerehu).
Artık kim (yeryüzünde) zerre kadar hayır işlediyse muhakkak orada onu görecek.

99/ZİLZÂL-8: Ve men ya’mel miskâle zerretin şerren yereh(yerehu).
Ve de kim zerre kadar şerr işlediyse..