İNŞİKAK SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

84/İNŞİKAK-1: İzes semâunşakkat.
Gökyüzü yarıldığı zaman.

84/İNŞİKAK-2: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.
Ve O gökyüzü Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

84/İNŞİKAK-3: Ve izel ardu muddet.
Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman.

84/İNŞİKAK-4: Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet.
Ve O içindekileri  attı ve boşaldı.

84/İNŞİKAK-5: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.
Ve böylece O Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

84/İNŞİKAK-6: Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı).
Ey insan! Muhakkak ki sen, (Ahiret yurduna )  Rabbine doğru cehd (fitne ile cihad) edersin. Ve Sonunda O’na mülâki olursun (Allah’a ve ahiret yurduna ulaşırsın).

84/İNŞİKAK-7: Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînih(yemînihî).
Fakat kitabı (amel defteri) sağından verilen kimse ise.

84/İNŞİKAK-8: Fe sevfe yuhâsebu hısâben yesîrâ(yesîren).
İşte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek.

84/İNŞİKAK-9: Ve yenkalibu ilâ ehlihî mesrûrâ(mesrûren).
Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek.

84/İNŞİKAK-10: Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih(zahrihî).
Ve kitabı (amel defteri), arkasından verilen kimse ise.

84/İNŞİKAK-11: Fe sevfe yed’û subûrâ(subûren).
İşte o, hemen ölümü davet edecek (sonsuza dek yok olmak için dua edecek).

84/İNŞİKAK-12: Ve yaslâ saîrâ(saîren).
Ve ama o alevli ateşe yaslanacak.

84/İNŞİKAK-13: İnnehu kâne fî ehlihî mesrûrâ(mesrûren).
Muhakkak ki o, (dünyada) ehlinin arasında (kafirlerle beraberken) surur içindeydi.( sevinçliydi.)

84/İNŞİKAK-14: İnnehu zanne en len yahûr(yahûra).
Muhakkak ki o ahirete inanmayıp (Ahirete ve Allah’ın sorgu makamına) asla geri dönmeyeceğini sandı.

84/İNŞİKAK-15: Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîren).
Hayır, (öyle değil) muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir.

84/İNŞİKAK-16: Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı).
Hayır. Bundan sonra şafak vaktine yemin ederim.

84/İNŞİKAK-17: Vel leyli ve mâ vesak(vesaka).
Ve geceye ve örttüğü şeylere (yemin ederim).

84/İNŞİKAK-18: Vel kameri izet tesak(tesaka).
Ve nuru tamamlandığı (bir ayı tamamladığı dolunay haline geldiği) zaman Ay’a (kasem ederim).

84/İNŞİKAK-19: Le terkebunne tabakan an tabakın.
Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (katmanlardan geçerek ahiret boyutuna gideceksiniz bkz:necm 6~18).

84/İNŞİKAK-20: Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne).
Artık onlara ne oluyor ki îmân etmiyorlar ?

84/İNŞİKAK-21: Ve izâ kurıe aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). (SECDE ÂYETİ)
Ve onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmezler.

84/İNŞİKAK-22: Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne).
Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar.

84/İNŞİKAK-23: Vallâhu a’lemu bimâ yûûn(yûûne).
Ve Allah, onların (kalplerinde) sakladıkları şeyleri (inkârlarını ve düşmanlıklarını) en iyi bilir.

84/İNŞİKAK-24: Fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin).
Artık onları elîm azapla müjdele.

84/İNŞİKAK-25: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
Ancak âmenû olanlar (Allah’a aracısız iman ve teslim olanlar) ve amilüssalihat (Allah razı etmek için salih ameller) yapanlar için, kesintisiz ecir (mükâfat) vardır