KUREYŞ SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

106/KUREYŞ-1: Li îlâfi kureyş(kureyşin).
Kureyşin ülfetini (emin ve rahat olmalarını) sağladığı için.

106/KUREYŞ-2: Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf(sayfi).
Onları, yaz ve kış yolculuklarında (göçlerinde) ülfet ettirdiği (emin ve rahat olmalarını sağladığı) (için).

106/KUREYŞ-3: Fel ya’budû rabbe hâzel beyt(beyti).
Artık bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kul olsunlar.

106/KUREYŞ-4: Ellezî at’amehum min cûın ve âmenehum min havf(havfin).
O ki, onları açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı