KÂRİA SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

101/KÂRİA-1: El kâriah(kâriatu).
Kâria.

101/KÂRİA-2: Mel kâriah(kâriatu).
Kâria nedir?

101/KÂRİA-3: Ve mâ edrâke mel kâriah(kâriatu).
Kâria’nın ne olduğunu sana bildiren nedir?
*(Kâria= Ansızın gelen felaket/kıyamet günü demektir)

101/KÂRİA-4: Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs(mebsûsi).
O gün insanlar dağılmış kelebekler gibi olurlar.

101/KÂRİA-5: Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş(menfuşi).
Ve dağlar atılmış rengârenk yünler gibi olur.

101/KÂRİA-6: Fe emmâ men sekulet mevâzînuh(mevâzînuhu).
Fakat, artık kimin tartıları ağır gelirse( hasenatı  seyyiatından çok olursa).

101/KÂRİA-7: Fe huve fî îşetin râdiyeh(râdiyetin).
İşte o, razı olduğu bir yaşayış içindedir.

101/KÂRİA-8: Ve emmâ men haffet mevâzînuh(mevâzînuhu).
Ve amma, kimin tartıları hafif gelirse (hasenatı seyyiatından daha az olursa).

101/KÂRİA-9: Fe ummuhu hâviyeh(hâviyetun).
Artık onun anası (onu saracak olan), haviyedir (cehennem ateşidir).

101/KÂRİA-10: Ve mâ edrâke mâhiyeh(mâhiyeh).
Ve onun (haviyenin) ne olduğunu sana bildiren nedir?