TÎN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

95/TÎN-1: Vet tîni vez zeytûn(zeytûni).
İncire ve zeytine andolsun.

95/TÎN-2: Ve tûri sînîn(sînîne).
Sina Dağı’na andolsun.

95/TÎN-3: Ve hâzel beledil emîn(emîni).
Ve bu emin beldeye (Mekke Şehri’ne) (andolsun).

95/TÎN-4: Lekad halaknel insâne fî ahseni takvîm(takvîmin).
Andolsun ki Biz, insanı, ahseni takvim içinde (uygun bir süreçte nefs tezkiyesi yapıp en güzele ve hidayete ulaşabilecek özellikte) yarattık.

95/TÎN-5: Summe redednâhu esfele sâfilîn(sâfilîne).
Sonra onu, esfeli safiline (en güçsüz dayanıksız muhtaç bir halde çocukluk çağında nefsinin karanlıklarına) iade ettik.

95/TÎN-6: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
Âmenû olanlar (Allah’a aracısız iman ve teslim olanlar ) ve amilüssalihat (Allah’ı razı etmek için salih amel) işleyenler (işte o hidayete erenler) diğerlerinden ayrı tutulurlar. İşte onlar için kesintisiz ecir (sonsuz cennet yaşamı mükafatı) vardır.

95/TÎN-7: Fe mâ yukezzibuke ba’du bid dîn(dîni).
(Ey insan!) Öyleyse bundan sonra sana bu dîni tekzip ettiren nedir?

95/TÎN-8: E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn(hâkimîne).
Allah, hakimlerin en güzel hüküm vereni değil mi?