MÂUN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

107/MÂÛN-1: E raeytellezî yukezzibu bid dîn(dîne).
(Hakk) Dîni (İslam’ı) yalanlayanları gördün mü?

107/MÂÛN-2: : Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm(yetîme).
Yetimi itip kakan işte onlardır. (Yetimi itip kakarak Hakk din İslam’ı amelleriyle yalanlamış olanlardır.)

107/MÂÛN-3: Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).
Ve işte Onlar ki, miskinleri (işsizleri) doyurmayı da teşvik etmezler.

107/MÂÛN-4: Fe veylun lil musallîn(musallîne).
O namaz kılan (gafillere) yazıklar olsun ki.

107/MÂÛN-5: Ellezîne hum an salâtihim sâhûn(sâhûne).
Onlar, salât etmekten (İnfak yardımlaşma ve dayanışmadan) aymazlık içinde olanlardır.

107/MÂÛN-6: Ellezîne hum yurâûn(yurâûne).
(Çünkü) Onlar,namazlarını riya için yapanlardır (İnfak ve yardımlaşmadan sıvışmak için namazlarını müminlere karşı bir maske olarak kullanan riyakar münafıklardır).

107/MÂÛN-7: Ve yemneûnel mâûn(mâûne).
Ve işte Onlar mâûnu (ihtiyaç sahiplerine yapılacak farz yardımları) esirgeyenlerdir.