KADR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

97/KADR (KADİR)-1: İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri).
Muhakkak ki Biz, O’nu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde Biz indirdik.

97/KADR (KADİR)-2: Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri).
Ve Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?

97/KADR (KADİR)-3: Leyletul kadri hayrun min elfi şehr(şehrin).
Kadir gecesi *(geçmiş ve gelecekteki) bin aydan daha “hayırlıdır”.

97/KADR (KADİR)-4: Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.
Ruh (Cebrail as) ve Meleklerin herbiri onda (Kur’ân’ı indirmeye başladığımız o gecede) Rab’lerinin izniyle ve emri üzerine indiler.

97/KADR (KADİR)-5: Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri).
O (gece), fecrin doğuşuna kadar sürmüş bir selâmdır.

bkz: Bakara suresi 185 İnsanları irşad için,hak ile batılı ayıracak olan hidayet rehberiniz ve deliller halinde bulunan Kur’an size “Allahtan bir rahmet” olarak Ramazan ayında indirilmeye başlandığı için; “Ramazan ayı ve hidayet rehberimizin indirilmeye başlandığı o gece”, geçmiş ve gelecekteki diğer aylara nisbetle insanlık için çok hayırlıdır! kastedilerek Kuran’ın önemi vurgulanmaktadır. İnsanların kaderini, geleceğini tayin için o gecede meleklerin indiriliyor olması gibi açıklamalar ve dini belirli günlere ve gecelere indirgeyen kaderci iman anlayışı lanet ile reddedilmiştir, Amel ve çaba ile sevap kazanılan İslam dinine zerkedilmeye çalışılan bu ve bunun gibi sinsi müşrik fiteneleri şiddetle reddedilmiş ve bu hususta müşriklere karşı ağır mücadeleler verilmiştir.