FÂTİHA SURESİ

1/FÂTİHA-1: Bismillâhirrahmânirrahîm.
Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismi ile.

1/FÂTİHA-2: El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).
Hamd, âlemlerin (hem yeryüzünün hem de müşrik kafirlerin inanmadığı ahiret hayatının) Rabbi olan Allah’adır.

1/FÂTİHA-3: Er rahmânir rahîm(rahîmi).
O ki; Rahmân’dır, Rahîm’dir.

1/FÂTİHA-4: Mâliki yevmid dîn(dîne).
(Yeryüzündeki amellerimiz üzerinden yargılanacağımız) Dîn gününün mâlikidir.

1/FÂTİHA-5: İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).
(Bkz; Necm suresi 23 Kendi uydurdukları düzmece sahte ilahlara yönelen müşrik kafirlerin aksine yeryüzünde ) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (yardım) isteriz.

1/FÂTİHA-6: İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme).
Yardımın ile bizi, SIRATI MUSTAKÎM’e hidayet et (ulaştır).

1/FÂTİHA-7: Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).
O yol (SIRATI MUSTAKÎM) ki; üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Üzerlerine gadap duyduğun ve böylece dalâlette kalan ( o müşrik kafirlerin) yolu değil