KÂFİRÛN SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

109/KÂFİRÛN-1: Kul yâ eyyuhel kâfirûn(kâfirûne).
De ki: “Ey kâfirler!”

109/KÂFİRÛN-2: Lâ a’budu mâ ta’budûn(ta’budûne).
Ben sizin taptığınız şeylere (aracılara/ilahlara) tapmam (aracılıkla kul olmam).

109/KÂFİRÛN-3: Ve lâ entum âbidûne mâ a’ bud (a’budu).
Ve siz, benim kul olduğuma (Allah’a) kul olacak değilsiniz.

109/KÂFİRÛN-4: Ve lâ ene âbidun mâ abedtum.
Ve ben de sizin taptığınız şeylere (aracılara) tapacak değilim.

109/KÂFİRÛN-5: Ve lâ entum âbidûne mâ a’ bud (a’budu).
Ve siz benim kul olduğum (Allah’a) kul olacak değilsiniz.

109/KÂFİRÛN-6: Lekum dînukum ve liye dîn (dîni).
Sizin dîniniz sizin ve benim dînim benim