DUHÂ SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

93/DUHÂ-1: Ved duhâ.
Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun.

93/DUHÂ-2: Vel leyli izâ secâ.
Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye (andolsun) ki.

93/DUHÂ-3: Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

93/DUHÂ-4: Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ.
Ve ahiret (gelecek ve ahir yaşamın), mutlaka senin için, evvelkinden (dünya hayatından) daha hayırlıdır.

93/DUHÂ-5: Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek (ihsan edecek), böylece sen razı olacaksın.

93/DUHÂ-6: E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
Seni yetim bulmadı mı? Sonra (seni) (himaye edecek bir kimsenin yanında) barındırmadı mı?

93/DUHÂ-7: Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.

93/DUHÂ-8: Ve vecedeke âilen fe agnâ.
Ve seni yokluk içinde buldu sonra (Allah’a fazlına ve hükümlerine ulaşmakla) seni zengin kıldı.

93/DUHÂ-9: Fe emmel yetîme fe lâ takher.
Fakat artık bundan sonra yetimi kahretme (artık onların üzülmelerine müsaade etme).

93/DUHÂ-10: Ve emmes sâile fe lâ tenher.
Ve bir şey isteyeni (İslam’ı öğrenmek isteyeni) bundan sonra geri çevirme.

93/DUHÂ-11: Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.
Ve, Rabbinin ni’metlerini artık durmadan anlat.