DUHÂ SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

93/DUHÂ-1: Ved duhâ.
Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun.

93/DUHÂ-2: Vel leyli izâ secâ.
Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye (andolsun) ki.

93/DUHÂ-3: Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

93/DUHÂ-4: Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ.
Ve ahiret, (gelecek) mutlaka senin için, (şimdiye kadar) yaşamış olduğun hayatından daha hayırlı olacaktır.

93/DUHÂ-5: Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek ve böylece (gelecekte sana yaşatacaklarından dolayı) sen de razı olacaksın.

93/DUHÂ-6: E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
O Seni yetim bulmadı mı? Sonra (seni) (himaye edecek bir kimsenin yanında) barındırmadı mı?

93/DUHÂ-7: Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
Ve O seni dalâlette iken buldu sonra da hidayete erdirdi.

93/DUHÂ-8: Ve vecedeke âilen fe agnâ.
Ve seni yokluk içinde buldu sonra (Allah’ın fazlına ve hükümlerine ulaştırmakla) seni zengin kıldı.

93/DUHÂ-9: Fe emmel yetîme fe lâ takher.
Ve (geçmişte Allah’ın sana olan mesafesinden dolayı nasıl kahır içinde kaldıysan) o halde artık bundan sonra sen de yetimi kahır içinde bırakma.

93/DUHÂ-10: Ve emmes sâile fe lâ tenher.
Ve artık senden bir şey isteyeni (İslam olmak ve Allah’ın fazlına  ve hidayetine ulaşmak isteyeni) bundan sonra sen de geri çevirme.

93/DUHÂ-11: Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.
Ve, böylece Rabbinin ni’metlerini onlara durmadan anlat.