FÎL SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

105/FÎL-1: E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl(fîli).
Senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı, görmedin mi (bilmiyor musun)?

105/FÎL-2: E lem yec’al keydehum fî tadlîl(tadlîlin).
Onların hilesini boşa çıkarmadı mı?

105/FÎL-3: Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle).
Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi.

105/FÎL-4: Termîhim bi hicâretin min siccîl(siccîlin).
Pişmiş sert tuğladan taşları, onların üzerine atıyorlardı.

105/FÎL-5: Fe cealehum keasfin me’kûl(me’kûlin).
Böylece onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptılar.

MÖ 570 yıllarında Yemen krallığının valisi olan Ebrehe, Tüm Arap alemini kendi inancına tabii etmek için çok görkemli bir ibadethane yaptırmıştı. Buna rağmen davete icabet etmeyen ve Hz İbrahim’den beri İslamın kalbi olarak anılan Kabe’de ibadet etmeye devam eden müminlere öfkelenerek;  At yerine fil süvarilerinden oluşan görkemli ve kalabalık bir orduyla Kabe’yi muhasara altına alıp yıkmak istedi. Bu muhasarada Aziz Allah; Gökten Ebabil sürüleri göndererek, ebabil kuşlarının fil süvarilerinden oluşan orduyu, gökten taşlamasını vahyetti. Böylece; Her daim müminlerin yardımında olacağını müjdelemiş olan Aziz ve Mümin Allah, Ebrehe’nin ordusunun da tarumar olup dağılmasını sağladı