ASR SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

103/ASR-1: Vel asr(asri).
Asra (zamana) yemin olsun.

103/ASR-2: İnnel insâne le fî husr(husrin).
Muhakkak ki insan, gerçekten hüsrandadır.

103/ASR-3: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr(sabrı).
Âmenû olup,(Allah’a aracısız iman ve teslim olup) amilûs salihat yapanlar (Allah rızası gözeterek salih  amellerde bulunanlar) ve Hakk’ı (Allah’ın hükümlerini) ve ((hükümlerini uygulamada) sabrı gözetirken bunu başkalarına da tavsiye edenler hariç