HUMEZE SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

104/HUMEZE-1: Veylun li kulli humezetin lumezeh(lumezetin).
Arkadan çekiştirmeyi ve kaş-gözle alay etmeyi alışkanlık haline getirenlerin hepsinin vay haline!

104/HUMEZE-2: Ellezî cemea mâlen ve addedeh(addedehu).
O ki, malı toplardı ve onu, tekrar tekrar sayardı.

104/HUMEZE-3: Yahsebu enne mâlehû ahledeh(ahledehu).
Malının onu ebedî kılacağını sanıyor.

104/HUMEZE-4: Kellâ le yunbezenne fîl hutameh(hutameti).
Hayır, o mutlaka hutameye (tutuşturulmuş ateşe) atılacak.

104/HUMEZE-5: Ve mâ edrâke mel hutameh(hutametu).
Ve hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir?

104/HUMEZE-6: Nârullâhil mûkadeh(mûkadetu).
(O), Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

104/HUMEZE-7: Elletî tettaliu alel ef’ideh(ef’ideti).
Ki o (hutame) yüreklerin üstüne çıkar (yükselir).

104/HUMEZE-8: İnnehâ aleyhim mu’sadeh(mu’sadetun).
Muhakkak ki o, onların (kâfirlerin) üzerine kapatılmıştır.

104/HUMEZE-9: Fî amedin mumeddedeh(mumeddedetin).
Uzatılmış yüksek sütunlarda olacaklar (bağlanacaklar)