İHLÂS SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

112/İHLÂS-1: Kul huvallâhu ehad(ehadun).
De ki: “O Allah, Bir’dir (Tek’tir, Eşsizdir.).”

Aziz Allah’ın haricinde tüm varlıklar çoğul halde bulunabildikleri için “bir” yani tekil sayılamazlar.

112/İHLÂS-2: Allâhus samed(samedu).
Allah *Samed’dir.

Yaratma ve yönetmede kimseye muhtaç olmayan ve hükmünde aracı ve ortak kabul etmeyen tek ve yegane otoritedir.

112/İHLÂS-3: Lem yelid ve lem yûled.
O, doğurmadı ve doğurulmadı.

112/İHLÂS-4: Ve lem yekun lehu kufuven ehad(ehadun).
Ve O’nun bir dengi olmadı (olamaz)