İNŞİRÂH SURESİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) – 1: E lem neşrah leke sadrek(sadreke).
Senin için (İslam’ı/Kur’an’ı) göğsüne şerhetmedik mi (Allah’ın zikri Kuran’ı kalbi sudûruna { kalb-i idrakına} ayrıntılı ve tafsilatlı yerleştirmedik mi? Bakara,97 ,furkan 32)

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) – 2: Ve vedagnâ anke vizrek(vizreke).
Ve senden yükünü kaldırmadık mı? (Kendisine dayanan kullarını korkularından  uzaklaştırıp güven içinde yaşatan Mümin Allah’a dayanan her kula yapıldığı gibi/ ezalarla darlandırıldığında yardımında olmadık mı?)

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) – 3: Ellezî enkada zahrek(zahreke).
Ki o (yük) senin sırtını bükmüştü.

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) – 4: Ve refa’nâ leke zikrek(zikreke).
Ve senin için, zikrini yükselttik. (Allah’ın Resu’lü kıldıktan sonra yardımlarımızla senin övgü ve itibarla anılmanı sağladık)

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) – 5: Fe inne maal usri yusra(yusren).
O halde, muhakkak ki zorluklarla beraber Allah’tan sana gelen bir kolaylık vardır.

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) – 6: İnne maal usri yusrâ(yusren).
Muhakkak ki zorluklarda (Allah’ın yardımıyla müminler için) kolaylık beraberdir.

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) – 7: Fe izâ feragte fensab.
Öyleyse bir işi bitirince hemen diğerine intisap et. (Rabb’inden daima talepkar ol ve Risalet/tebliğ görevinde hemen diğer işine koyul)

94 / İNŞİRÂH (ŞERH) – 8: Ve ilâ rabbike fergab.
Ve böylece; Rabb’ine kesintisiz ilgi duyup rağbet edenlerden ol.